Serada Salata Yetiştiriciliği

Hıyar seralarda ve örtü altında yetiştirilen sebzeler içinde domatesten sonra ikinci sırayı almaktadır. Hıyar diğer örtü altı sebzelerine göre daha fazla teknik bilgi ve beceri isteyen bir türdür.
Ancak yetiştirme ortamı ve yetiştirme tekniği şartları yerine getirildiğinde diğer sera sebzelerine nazaran daha verimli ve kazançlıdır.
Hıyar yetiştiriciliğinde başarının önde gelen şartı uygun dönem ve çeşit seçimidir. İlimizde erken ilkbahar dönemine uygun çeşitler Rawa F1 , Santana, Della star ve Gordion çeşitleridir.
   
1.   İklim   İşlekleri   :

Hıyar yarı tropik bir bitkidir. Yüksek sıcaklık, yüksek nem ve fazla su ister. Ancak hıyarın sıcaklık isteği çeşide ve mevsime göre değişiklik gösterir. Genelde sera çeşitlerinde, kısa günlerde gece 16-19 derece, uzun günlerde gece 18-20 derece, gündüz 26-30 derece en uygun sıcaklıklardır. Toprak ve hava sıcaklığı 12 derecenin altına düştüğünde bitki yeterli büyüme gösteremez. Nispi nem %80-90 olmalıdır.

2.   Tohum   Ekimi ve Fide Yetiştirme :

Hıyar tohumları hem pahalı hem de çimlenme kabiliyeti yüzde yüze yakın olduğu için fide yetiştirmede her türlü besin ortamı sağlanmış torf kullanılması daha uygun olacaktır.
Fide yetiştirme kapları torfla doldurulur ve her kaba 1 adet tohum sivri tarafı aşağıya gelecek şekilde l cm. derinliğe ekilir. En uygun çimlenme sıcaklığı 25-30 derece arasındadır. 12 derecenin altında çimlenmez. Ekim yapıldıktan sonra kapların üzeri plastik örtü ile örtülür. Bu şekilde hem nem korunmuş hem de sıcaklık artırılarak daha hızlı bir çimlenme sağlanmış olur.
Fideler toprak yüzüne çıkmaya başlayınca plastik örtü hemen kaldırılır, fidelerin büyüme devresinde en uygun hava sıcaklığı gece 18-20 derece, gündüz ise 20-24 derecedir. Fideler ilkbahar döneminde 4-5 yapraklı olunca asıl yerlerine dikilir. Fidelerin kartlaşmasına izin verilmez.
Fide yetiştirme devresi boyunca bitki koruma tedbirlerini ihmal etmemek gerekir.

3.   Toprak   Hazırlığı :

Hıyar bitkisi, drenajı iyi, eriyebilir, tuz seviyesi düşük, hastalık ve zararlılardan arınmış topraklar ister. Kumlu, hafif ve organik maddece zengin topraklar idealdir. Hıyar yüksek tuz seviyesine çok hassas bir bitki olduğundan bu tip topraklarda hıyar yetiştiriciliği yapmak mümkün değildir. Analiz sonucu toprak tuzlu çıkarsa en pratik metot bu toprakların boş olduğu devrelerde   göllendirme sulama yaparak toprağı yıkamaktır.
Gerekli organik ve inorganik gübreler toprak hazırlığı sırasında analiz raporlarına dayanarak verilmelidir.
4.   Dikim   :

Hıyar yetiştiriciliğinde hangi dönemde olursa olsun dikim sırasında toprak tam tavında olmalıdır. Dikim için bünye hafif kumlu ise toprak düz olarak hazırlanır. Diğer topraklarda ise dikim sırtlara yapılmalıdır. Bu uygulama büyümenin her safhasında görülen toprak hastalıklarına karşı çok önemli bir kültürel tedbirdir.
Dikim mutlaka kuzey-güney yönünde olmalı ve çift sıra dikim sistemi uy unlanmalıdır. Buna göre çift sıralar arası 100 cm. , sıra arası 50 cm. sıra üzeri de 50 em. olmalıdır.
Fideler dikimden 1-2 gün önce bolca sulanır. Dikimde fideler kaplarından çıkarılıp, çukurlara konur ve can suyu verilerek fide etrafındaki boşlukların verilen su ile dolması sağlanır. Dikim esnasında hava güneşli ve sıcak ise sıra aralarına hortumla yeteri kadar su verilir.

5.   Bakım   İşlemleri   :

5.1. Boğaz   Doldurma   :

Boğaz doldurma, bitkinin toprakla birleştiği kök boğazında kökler oluşmaya başlayınca yapılmalı ve kotiledon dediğimiz ilk yaprakları kesinlikle aşmamalıdır. Zamansız ve hatalı boğaz doldurma bitkide ölümlere ya da büyümede duraklamalara sebep olur.

5.2.   Sulama  ve  Gübreleme   :

Bitkinin yaşı, kuvveti, kök yayılma alanı, yetiştirme mevsimi, ışıklanma ve diğer çevre faktörleri bitkiye verilecek suyun miktarını ve sulama aralığını tayin eder. Seralarda yetiştirilen hıyar çeşitleri kuvvetli büyüyen çeşitlerdendir. Kesinlikle susuz bırakılmamalıdır. Fakat sık sık ve bol su ile sulanması da bitkide büyümenin ileri devrelerinde sakıncalar gösterir. Genel prensip olarak çiçeklenmeye kadar olan devrede bitkiler seyrek sulanmalı ve suya alıştırılmalıdır. Bu devrede bitki su isteği gösterirse imkan varsa sıra araları hortumla ıslatılarak nem yükseltilir. İlk sulama geciktirilir. Meyveler büyümeye başlayınca bol sulama yapılır. Hıyar yetiştiriciliğinde en önemli konulardan birisi de gübrelemedir.

Hıyar bitkisi 6-7 aylık büyümü devresinde iyi bir verimle topraktan 35-40 kg. azot, 60-70 kg. potasyum ve 10-12 kg. fosfor kaldırır. Bitkinin büyüme devresinde istediği en önemli besin maddesi azottur. Bitki besin maddesinin bir kısmını da toprağa verilen çiftlik gübresinden temin eder. Toprağa verilen 10 ton çiftlik gübresinin 45 kg. azot. 45 kg. potas, 12 kg.’da fosfat yerine geçtiği bilinmektedir. Toprak hazırlığı sırasında analiz raporlarına dayanarak yapılan temel gübrelemeden sonra büyüme devresi boyunca pratik olarak şu gübreleme uygulaması tavsiye edilir. Karık usulü sulama yapılan örtü altı yetiştiriciliğinde soğuk aylarda sık gübrelemelerden kaçınmalıdır. Havalar ısınmaya başladıktan sonra önceleri sulamalarla haftada bir defa 4 kg. saf azot ve 3 kg. saf potasyum verilir. Bitki maksimum verime ulaşınca azot miktarı 5-6 kg.’a çıkarılır.

6.   Budama   :

Hıyarda budama çeşide, yetiştirme dönemine, yetiştiricinin imkanlarına ve tecrübesine göre değişiklik gösterir. İlkbahar döneminde erkencilik çok önemlidir. 4-5 yaprağa kadar koltuk ve meyveler alınarak bitki gövdesi güçlendirilir. 4 ve 5. yapraktan sonra her yaprak koltuğunda sadece meyve bırakarak yan dallar (koltuk) alınır. Bundan sonra bitki 2m.’ye ulaşıncaya kadar sadece koltuk alma yapılır. Bitki teli aştıktan sonra yan dallar bırakılır ve uzayan yan dalların ucu alınarak bitki meyveye yatmaya zorlanır. Bu hususlar dışında hıyar bu damasında bitkinin daha iyi ışıklanma ve havalanmasını sağlamak için görevini bitirmiş yaşlı ve hastalıklı yapraklarla alt yan dal ve yapraklar temizlenir. Üzerinde meyve kalmamış yan dallar 1-2 sağlam göz üzerinden budanarak. yeni verimli dalların meydana gelmesi sağlanır. Çeşitli nedenlerle şekilsiz ve kalitesiz büyüyen meyveler küçükken koparılır.

7.   Hasat   :

Hasatlar 2-3 gün ara ile yapılır. Hasatlar tercihen bıçakla yapılmalı ve meyvelerin çizilmemesine ve zedelenmemesine itina edilmelidir. Sıcak dönemlerde hasatlar sabah erken saatlerde yada akşam üzeri yapılmalıdır.

 

http://kadikoyseracilik.blogcu.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !